Jedná se vlastně o celkem složité elektronické zařízení, které pouze rozpoznává přiložený čip a rozhoduje, zda Vám umožní vstup či naopak ho zamítne. Nic více v tom asi nehledejte. Ale i toto navenek jednoduché zařízení má své přidané hodnoty. Podle nastavení umí rozeznat, do jakých dveří Vás vpustí a do jakých nikoli či jak dlouho takové dveře budou otevřené. Zaznamená si Vaše přiložení čipu do paměti a z ní se dá později, v případě nutnosti, zjistit, zda a kdy došlo k přiložení čipu. Bohužel neumí rozeznat, jestli jste přiložil čip Vy a nebo někdo jiný.

Popis funkce:                                   
Po přiblížení čipu k anténě dojde k přečtení informací z čipu (unikátního hesla uloženého v čipu) a jeho odeslání do řídící jednotky. Řídící jednotka vyhodnotí platnost hesla a pokud je platné, dá povel pro otevření daných dveří.

Výhody:                                                            
- jednoduché zapojení
- správa čipů z PC
- možnost postupného navyšování vstupních zón 1-4.
- záznam vstupů
- lze použít i jako jednoduchý docházkový systém

Nevýhody:                                                                              
O nich zatím nevíme :-)


Základní parametry námi používaných jednotek:                                    
Napájení: 12VDC
Počet zón:   4 nezávislé
Počet uživatelů: 1000
Paměť událostí:1000vnitřní / 10000na SDkartu
propojení periterii: RS485
USB konektor pro správu zařízení
Displej 2x16znaků
 

Čtecí zařízení nebo-li řídící jednotka