Je systém, který kontroluje oprávnění vstupu nebo průchodu
do objektů, kanceláří a místností,  a zároveň poskytne spolehlivou
ochranu prostředí zamezením vstupu nežádoucím osobám.
Bezkontaktní vstupní systém má široké možnosti uplatnění
ve veřejné sféře: školství, zdravotnictví či na úřadech. Je 
ideálním  řešením pro firemní řízení vstupů. Systém lze též
využít jako moderní "klíč" k hlavnímu společnému vchodu,
např. v  panelových a jiných bytových domech. Společné
prostory tak budou mnohem lépe chráněny před cizími lidmi
a nezvanými hosty.


O co jde?
Jak název uvádí, jedná se o bezkontaktní systém nebo-li  systém, který funguje na základě přenosu informace vzduchem mezi čipem a anténou na krátkou vzdálenost. Podle použitého čipu se vzdálenost čtení od antény pohybuje od 110 cm.
Čipy pro tento systém komunikuji na frekvenci 125kHz. Pro bezkontaktní čipy se používají i jiné frekvence, ale s těmi  náš systém není funkční.
Celý systém je postaven na vpuštění osoby do prostor, kam má oprávněný přístup. Toto oprávnění je dáno funkčním čipem, který je naučen do vyhodnocovací jednotky.


Popis funkce:                                        
Systém se skládá z antény (čtecího zařízení), ke kterému se přikládá čip. Po přiblížení čipu k anténě dojde k přečtení informací z čipu (unikátního hesla uloženého v čipu) a jeho odeslání do řídící jednotky. Řídící jednotka vyhodnotí platnost hesla a pokud je platné, dá povel pro otevření určených dveří.V případě našeho produktu se jedná až o čtyři na sobě nezávislé vstupy.

Výhody:                                                         
- jednoduchá manipulace s čipem
- šetření zámkové vložky ve dveřích
- při ztrátě čipu není třeba  měnit vložku zámku (jako to bývá u klíčů), a nebo se bát, že někdo s nalezeným
  čipem vnikne do objektu. Jednoduše čip vymažete z databáze a nahradíte novým. Původní čip je nalezenému
  k ničemu.
- není třeba se "trefovat" klíčem do malé klíčové dírky, pouze se přiblížíte čipem k anténě
- systém lze propojit i s automatickým osvětlením na chodbě
- díky softwaru lze ze zařízení vyčíst seznam událostí - kdo, kdy a v kolik hodin použil přístup
- a mnoho dalších výhod ...

Nevýhody:                                                                           
Při výpadku proudu - není-li zálohován nefunguje. Čtecí anténa nefunguje na kovových podkladech (kov snižuje čtecí vzdálenost čipu). To samé platí pro funkčnost za pokoveným sklem.

Použití systému:                                                                                             
Panelové domy, sklepní prostory, místnosti s omezeným přístupem - server, ..., závory na parkovištích, do objektů, šatní skříňky, malý docházkový systém a moho dalších ... .

Proč náš systém:                                                                                                                             
- jednoduché zapojení
- jednotlivé komponenty systému propojíte mezi sebou čtyřmi vodiči
- jednoduchá správa zařízení z PC
- možnost správy zařízení přímo na jednotce
- velká různorodost použitelných čipů
- možnost pozdějšího rozšíření systému až na čtvery nezávislé dveře
- variabilita čtecích antén - sami je navrhujeme
- jsme český prodejce českých výrobků
- příznivá cenaBezkontaktní systém 125kHz