Obslužný Software (SW)
Jedná se o jednoduchý intuitivní SW pro nastavení základní jednotky. Nastavení datumu, času, délky sepnutí relé a stažení historie průchodů.
Pro veškerá nastavení z PC je třeba mít převodník RS485 na USB s příslušnými nainstalovanými ovladači pro daný systém na Vašem PC.
Kompletní CD
SW a ovladače